Sl och restaurang Kalaset etablerar sig i Ursvik Entré

Ursvik Entré i Rissne fortsätter att fyllas med hyresgäster och service. Hyresavtal har nu tecknats med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) avseende moderna kontorsytor om ca 1 300 kvm för Tvärbanans projektkontor, samt tillhörande projektetablering för NCC om ca 700 kvm. Därutöver har ett samarbete avseende restaurang- och eventverksamhet tecknats med restaurangentreprenörerna bakom succén ”Kalaset på 4:an”, som bland annat driver TV4:s personalmatsal.

I och med den kommande etableringen av en högklassig lunchrestaurang med tillhörande event- och konferensverksamhet samt SL:s projektkontor tillförs närområdet både nya dagtidsarbetande såväl som efterfrågade servicefunktioner.

”Kalaset är mycket nöjda med den kommande etableringen i Ursvik Entré. Vi tror mycket på fastigheten och den pågående utvecklingen i området. Event- och konferensytorna är fantastiska. Dessutom kommer vårt erbjudande med hälsomedveten och variationsrik mat av hög kvalitet bli en viktig komponent i vardagen för hyresgästerna i Ursvik Entré” säger Michael Howing, VD på Kalaset på 4:an.

Vill du hyra lokaler i Ursvik Entré kontakta:
Johan Zachrisson, Cushman & Wakefield, +46 76 720 34 19, johan.zachrisson@cushwake.com.