Senaste nytt

Sundbybergs Folkhögskola flyttar till Ursvik Entré

Ursvik Entré fylls med ännu mer liv och rörelse då Sundbybergs Folkhögskola har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om 1 785 kvm, och flyttar sin verksamhet för vuxenutbildning till fastigheten i slutet av 2023. Med Folkhögskolan i Ursvik Entré fortsätter en plats för internationell och lokal samverkan att växa fram.

”Vi är mycket glada att idag kunna välkomna Folkhögskolan i Sundbyberg till Ursvik Entré. Platsen har kontinuerligt och varsamt förnyats till att erbjuda en öppen och inspirerande miljö med många samhällsviktiga aktörer såväl som service för de som arbetar eller bor i närområdet”

– Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

“Nu ser vi fram emot en spännande framtid för vår skola i Ursvik Entré där vi kan fortsätta arbeta kreativt och samskapande i en interkulturell folkhögskolemiljö. Det kommer att skapa nya möjligheter till att utveckla en folkhögskola för framtiden för våra kursdeltagare och anställda. Samtidigt stärks samarbetsmöjligheter med offentliga och privata aktörer som i sin tur gynnar våra kursdeltagare.”

– Marc Harding, rektor för Folkhögskolan i Sundbyberg.

Ursvik Entré som invigdes 1992 för SEB’s verksamhet, tidigare känt som Bankhus 90, består av totalt ca 52 000 kvm uthyrbar area. Fastigheten ligger i Rissne, Sundbyberg, som är Sveriges just nu starkast växande stad. Den kvalitativa och tidlösa arkitekturen möjliggör att man på ett hållbart vis kan skapa moderna, flexibla och trivsamma miljöer med bred närservice i huset. Ursvik Entré har attraherat flera nya hyresgäster såsom biståndsmyndigheten Sida, Visma, AISAB, Ursviks Vårdcentral, SATS, SL och the Works. Novier har genomfört uthyrningen till Sundbybergs Folkhögskola, som i sin tur anlitat Tenant & Partner under hyresförhandlingen. Härmed är fastigheten uthyrd till närmare 70 procent.

Ursvik Entré’s vision är att vara en plats som förenar människor i utveckling, stora institutioner, privata företag, samt närområdet med dess entreprenörskap och framåtanda, vilket möjliggör ett meningsfullt sammanhang för ömsesidig utveckling.

”Folkhögskolan kommer att ge ett härligt tillskott till Ursvik Entré och vi är väldigt stolta över att de valt att teckna ett långt hyresavtal. Platsen blir än mer dynamisk och levande då verksamheten bidrar till rörelse i fastigheten och tillsammans med övriga befintliga hyresgäster skapar en god mix som stärker attraktiviteten i det fortsatta uthyrningsarbetet”

– Fredrik Lindén, uthyrningschef förvaltningsuthyrning på Novier.

”Att kunna utveckla utbildningsmöjligheterna i Sundbyberg är väldigt viktigt. Vi är glada att Folkhögskolan kommer att bli en del av Ursvik Entré som öppnats upp och blivit en viktig mötesplats för området och även för utvecklingen av närområdet.”

– Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Om Ursvik Entré

Ursvik Entré invigdes 1992 för banken SEB’s verksamhet och var tidigare känt som Bankhus 90. Fastigheten består av totalt ca 52 000 kvm uthyrbar area. Ursvik Entré ligger i Rissne, Sundbyberg som är Sveriges just nu starkast växande stad. Intill Ursvik Entré finns den växande stadsdelen Stora Ursvik som
omfattar planering av fler än 5 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser samt kraftigt utbyggd infrastruktur med bland annat Tvärbanan som komplement till tunnelbanan i Rissne och bussar. Med sin närhet till kommunikationer samt byggnadens flexibilitet, storlek och välkända profil, är Ursvik Entré en spännande plats med närservice och restauranger samt liv och rörelse som lockat välkända företag och verksamheter. Det goda geografiska läget och platsens känsla av entreprenörskap, lokal såväl som internationell, har redan attraherat hyresgäster som Sida, Visma, AISAB, Ursviks Vårdcentral, SATS, SL och Co-working operatör med ett 30-tal entreprenörsdrivna företag. Fastigheten har varit i Nordisk Renting’s ägo sedan 2006.

Ytterligare information:
Nordisk Renting: Sophie Svala, kundansvarig Nordisk Renting AB, e-post: sophie.svala@natwest.com Novier: Fredrik Lindén, uthyrningschef fastighetsförvaltning, epost: fredrik.linden@novier.se